Propozice

Pořadatel

Ondřej Hrenic
Roman Dubský

Datum a místo

28.9.2022: Hřiště (Přibyslav, okr. Havl. Brod)

Registrace

Online registrace 1.8.-26.9.2022 nebo na místě v den závodu

Startovné

Startovné je splatné při prezentaci v den závodu
50 Kč pro závod na 10km
30 Kč pro závod na 5km

Časový plán

Prezentace 8:30 – 9:30 před klubovnou v Hřištech
9:50 Rozprava k závodu a trati
10:00 Start závodu na 5 km
10:00 Start závodu na 10 km
11:30 Vyhlášení vítězů závodu

Značení trati a časomíra

Značení bude provedeno pomocí fáborků a šipek na cestách
Čas bude měřen stopkami

Ceny pro vítěze

V každé kategorii budou oceněni 3 nejlepší závodníci

Kategorie 10km

ženy do 40 let (1983 až 2004) … Ž1
ženy nad 40 let (1982 a starší) … Ž2

muži do 40 let (1983 až 2004) … M1
muži nad 40 let (1982 a starší) … M2

Kategorie 5km

ženy … Ž5

muži … M5

Závodníci mladší 18-ti let mohou závodit pouze se souhlasem zákonného zástupce
* závodu na 10 km se mohou zúčastnit osoby starší 15-ti let
* závodu na 5 km se mohou zúčastnit osoby starší 10-ti let

Občerstvení

V prostoru cíle bude pro závodníky připraveno občerstvení dle možností, které dovolí aktuálně platná opatření v souvislosti epidemie Covid

Zázemí

V prostoru startu a cíle je k dispozici:
toalety
místnost pro převlečení (možno si tady nechat věci na převlečení; za odložené věci nijak neručíme)

Upozornění

Každý závodník se účastní na vlastní nebezpečí. Je si vědom svého zdravotního stavu, který mu musí umožňovat bezpečně uběhnout celou trasu. Zároveň je závodník povinnen dodržovat během závodu pravidla silničního provozu.

Dokumenty k závodu

*) jak a co vyplnit a podesat je popsáno v rubrice Registrace

– Registrační formulář
– Souhlas zákonného zástupce
– Souhlas se zpracováním osobních údajů, Ochrana osobních údajů (GDPR) a prohlášení závodníka pro běžecký závod Přibyslavská 10 2022″