Změna trasy 10km

Vzhledem k „rychlosti“, s jakou jsou prováděny opravy silnic v České Republice, není možné vést trasu závodu na 10km po původně plánované trati. Upravená trať bude ve své první polovině shodná s tratí 5km okruhu a druhou polovinu bude tvořit návratový okruh Hřiště – Malá Losenice – Hřiště. Upravenou trasu si můžete prohlédnout tady.
Trasa 10 km