Do sekce Registrace přidány odkazy na „nezbytné“ dokumenty

V sekci Registrace jsou nově umístěny dokumenty k organizaci závodu a zároveň detailní popis, jak s nimi nakládat. Doporučujeme prostudovat zejména Souhlas se zpracováním osobních údajů, Ochrana osobních údajů (GDPR) a prohlášení závodníka pro běžecký závod Přibyslavská 10 2018″.

Upozorňujeme zejména závodníky mladší 18-ti let, jejichž zákonní zástupci s nimi nebudou na místě v den závodu, aby si s sebou přinesli řádně vyplněný a podepsaný „Souhlas zákonného zástupce“.
Bez tohoto dokumentu se nebudete moci účastnit závodu.

Jakožto odpůrci současné přebujelé byrokracie, jsme se snažili vše maximálně zjednodušit a detailně popsat, aby vás to nevyděsilo.